Project omschrijving

Klant: Scala

Opdrachtgever: Scala

Ontwerp overzichtsboek ’20 jaar Scala’